Máy tuốt lúa – máy làm đất đa năng | máy xới đất | Điện Máy Hlc

Máy tuốt lúa dùng để tuốt lúa, đập lúa, làm sạch cây lúa, máy tốt lúa dễ sủ dụng

Máy tuốt lúa đạp chân, máy tuố…
.